May-akda DVLottery.me 2020-01-03

Gaganapin ba ang DV Lottery 2022 sa 2020?

Sa napakaikling maikling post sa blog na sinasabi namin kung ang Diversity Visa Lottery 2022 ay talagang gaganapin sa 2020 at kung ano ang magiging mga petsa nito.

Gaganapin ba ang Diversity Visa Lottery 2022 sa 2020?

Oo, ang DV Lottery 2022 ay gaganapin sa 2020 tulad ng dati.

Ano ang mga petsa ng Diversity Visa Lottery 2022?

Ang DV Lottery 2022 ay tatakbo mula Oktubre 7, 2020 hanggang Nobyembre 10, 2020. Tandaan, ang mga petsang ito ay paunang at maaaring magbago. Ipinahayag ng Kagawaran ng Estado ang mga petsa sa tungkol sa Setyembre 28-30, 2020.