May-akda DVLottery.me 2019-08-03

Karagdagang mga kinakailangan para sa Green Card Lottery

Kailangan mo ba ng pera sa bank account, kailangan mo ba ng alok sa trabaho, kinakailangang edad, kinakailangang kasanayan sa wika? At iba pa.
Sa nakaraang artikulo isinulat namin ang tungkol sa mga pangunahing kinakailangan para sa pakikilahok sa Program ng DV Lottery. Ngayon nais naming pag-usapan ang tungkol sa iba't ibang mga karagdagang pamantayan.

Mga kinakailangan sa pananalapi para sa Diversity Visa Lottery

Isa sa mga malaking katanungan: kailangan ba ako ng isang tiyak na halaga ng pera sa bank account, kung oo, kung ganoon, gaano karami, at paano ko mapatunayan ang aking kagalingan sa pananalapi? Ang sagot ay hindi, walang anumang mga kinakailangan sa pananalapi para sa aplikasyon ng DV Lottery at ni para sa pagpapalabas ng visa. Ngunit dapat mong maunawaan na kailangan mo ng pera upang lumipat sa USA.

Minimal na edad at mga kasanayan sa antas ng Ingles para sa pakikilahok sa DV Lottery

Ang mga tao sa anumang edad ay maaaring makilahok sa loterya, kahit na ang minimum na mga kinakailangan sa edukasyon, na inilarawan namin nang detalyado sa nakaraang artikulo .
Gayundin walang mga kinakailangan para sa kaalaman sa wikang Ingles: hindi mo na kailangang magsalita, magbasa, o magsulat ng Ingles upang makibahagi sa loterya. Ngunit ang pamumuhay sa USA na walang Ingles ay medyo mahirap, kaya dapat mong simulan ang pag-aaral nito kung hindi mo ito masasalita nang mabuti.

Kasalukuyang katayuan, kamag-anak at iba pang pamantayan

Kahit na mayroon ka na sa Estados Unidos sa ilalim ng isa sa mga uri ng visa, ngunit hindi ka pa rin may hawak ng Green Card, pagkatapos ay karapat-dapat ka para sa DV lottery. Hindi mo kailangang magkaroon ng trabaho sa Estados Unidos at hindi mo kailangan ng alok sa trabaho mula sa isang Amerikanong employer.
Hindi mo kailangang magkaroon ng mga kamag-anak sa USA, at kung mayroon kang mga ito, hindi mahalaga.
Kaya, hindi mo kailangang magkaroon ng anumang mga espesyal na bagay, pera, kamag-anak, atbp Ang kailangan mo ay upang matugunan ang mga pangunahing kwalipikasyon bilang isang imigrante na pinag-usapan namin nang detalyado sa nakaraang artikulo: bansa ng kapanganakan, antas ng edukasyon o karanasan sa trabaho .
Huwag ding kalimutan na ang isa sa mga karaniwang dahilan para sa disqualification ay isang hindi tamang larawan. Gawin itong tama gamit ang online service sa https://tl.visafoto.com/diversity-visa-lottery-photo.