May-akda DVLottery.me 2020-06-16

Pag-usbong ng Kalayaan sa Pinansyal na Kalayaan para sa The Green Card

Bagaman ang mga awtoridad ng US ay palakaibigan sa mga imigrante, hindi nila kailangan ng mga sponger. Samakatuwid, kapag nag-aaplay para sa pagkamamamayan, berdeng mga kard at visa, dapat mong kumbinsihin ang mga ito na maaari mong suportahan ang iyong sarili o maaari kang umasa sa iyong mga kamag-anak o kaibigan.
Ang isa sa mga pangunahing kundisyon para sa pagkuha ng Green Card ay kumpirmahin mo na magagawa mong ibigay ang iyong sarili at ang iyong pamilya pagkatapos na dumating sa Estados Unidos. Kung wala iyon ay hindi mailalabas ang iyong imigrante.

Aling uri ng mga dokumento ang magiging angkop?

Kabilang sa mga dokumento na nagpapakita ng kalayaan sa pananalapi ay ang mga sumusunod: (*) Alok sa trabaho na inisyu ng isang employer sa Estados Unidos; (*) Affidavit ng Suporta na ginawa ng isang sponsor na nakatira sa US; (*) Ang pahayag ng bangko ng isang personal na account na naglalaman ng halaga ng pag-iimpok at ang panahon kung saan ito nakolekta; (*) Pagkumpirma ng pagkakaroon ng kita mula sa iba pang mga mapagkukunan (kung mayroon man); (*) Patunay na pag-aari ng mga ari-arian o pagpapahalaga sa pag-aari, kita kung saan maaari kang magbigay ng para sa iyong sarili at sa iyong pamilya nang hindi bababa sa isang taon.

Ano ang dapat isama sa alok ng trabaho?

Ang isang dokumento na nagpapatunay na ikaw ay inupahan sa Estados Unidos ay isa ring katibayan ng iyong pampinansyal na paglutas. Kung natagpuan mo ang isang tagapag-empleyo dapat kang magsumite ng isang sertipiko sa mga sumusunod na impormasyon: (*) Alok sa trabaho; (*) Ang pagtutukoy ng trabaho at pagganap ng trabaho; (*) Salary; (*) Address ng lugar ng trabaho; (*) Tinatayang runtime.
Dapat handa kang sagutin kung maaari mong gawin ang iyong mga tungkulin kaagad pagkatapos mong lumipat sa Estados Unidos.

Paano ko kailangang magsumite ng isang Affidavit of Support?

Ang isang Affidavit of Support ay isang patunay ng pag-sponsor ng isang kamag-anak o kaibigan na isang permanenteng residente o mamamayan ng Estados Unidos. Kailangang kumpletuhin ng iyong sponsor ang I-134 Form. Ang sponsor ay dapat na masakop ang iyong mga gastos sa pamamagitan ng 25% higit pa kaysa sa pangkalahatang rate ng kahirapan sa U.S. Karaniwan, sa maraming mga estado ito ay tungkol sa $ 11000 bawat taon. Iyon ay, ang kanilang saklaw ay dapat na hindi bababa sa $ 13750 bawat taon.

Impormasyon na maibigay sa Affidavit ng Suporta

(*) Taunang kita ng Sponsor; (*) Pahayag ng pahintulot sa ngalan ng sponsor upang kumpirmahin ang iyong pinansiyal na paglutas sa pamamagitan ng pag-post ng isang deposito. Sisiguraduhin nito ang iyong kakayahan na huwag umasa sa gobyerno. (*) Ang mga kumpirmasyon sa ngalan ng sponsor na handa silang suportahan ang mga miyembro ng iyong pamilya, napapailalim sa lahat ng mga ipinag-uutos na gastos (tulad ng gastos sa pagtuturo sa iyong mga anak).
Dapat ding ipahiwatig ng dokumento ang panahon kung saan ang sponsor ay nagsasagawa upang magbigay ng materyal na suporta (3 taon mula sa petsa ng pag-alis ng aplikante mula sa sariling bansa). Dapat kumpirmahin ng sponsor na maghanda sila para sa pagdating ng imigrante. Sa wakas, dapat tukuyin ng dokumento kung ang sponsor ay isang permanenteng residente o isang mamamayan ng Estados Unidos.
Ang aplikante o sponsor ay dapat matugunan ang mga sumusunod na pamantayan: (*) Mas matanda kaysa sa 18 taon; (*) Maging mamamayan ng Estados Unidos o magkaroon ng isang permanenteng permit sa paninirahan (i.e., maging isang berdeng card holder); (*) Magkaroon ng isang wastong address ng Estados Unidos at kasalukuyang naninirahan sa Estados Unidos; (*) Kumpirma ang isang kita ng isang minimum na 125% ng kasalukuyang mga pamantayang minimum na pamantayan sa antas ng subsistence; (*) Kumita ng hindi bababa sa 125% ng kasalukuyang pamantayang minimum na pamantayan sa antas ng pag-iisa.

Susuriin ba ng konsulado ang impormasyon?

Sinusuri ng USCIS na kumpleto ang form ng aplikasyon at ang mga dokumento ay nakolekta sa sapat na detalye. Maaari kang hilingin na magbigay ng karagdagang impormasyon o magpadala ng mga orihinal na dokumento sa halip na mga kopya (ipinangako silang ibabalik). Sa madaling salita, ang pagiging tunay at pagiging legal ng mga dokumento na dinala ay maaaring hindi espesyal na napatunayan.
Gayunpaman, kung ikaw o ang sponsor ay sinasadyang magbigay ng maling impormasyon, maaari kang tanggihan ang visa ng imigrasyon at berdeng card sa anumang oras. Ang form I-864 ay sinuri nang mas lubusan kaysa sa 134 at ang sponsor ay maaaring ihinahon para sa pagbibigay ng maling impormasyon.

Paalala:

(*) Ang malapit sa petsa ng pakikipanayam na nakumpirma mo ang iyong pampinansyal na paglutas, mas mabuti. (*) Kung ang anumang sertipiko ay higit sa isang taong gulang, ang konsul ay hindi tatanggapin dahil ito ay maituturing na lipas na. (*) Ipinapalagay na ang iyong kita ay saklaw ang lahat ng mga gastos sa aplikante ng visa na may 25% na margin na may kaugnayan sa average na rate ng kahirapan sa Estados Unidos, iyon ay, hindi bababa sa $ 13750 bawat taon nang average.